Sport outdoor BSO

Bij de sport outdoor BSO van UN1EK kunnen kinderen vanaf 7 jaar van alle  basisscholen uit Vlaardingen en omgeving, na schooltijd en in de schoolvakanties, binnen en buiten, sporten en spelen. Het verschil met de gewone buitenschoolse opvang is dat er een vrij en een verplicht sport- en outdoorprogramma is.  Lees verder

Sport

Onder sporten verstaan wij : Teamsporten, balsporten, fitness, zelfverdediging, samenwerking, outdoor, urban, grondvormen van bewegen, atletiek, maar ook spelvormen en nog veel meer. Wij willen het sporten graag als middel gebruiken om kinderen meer in beweging te krijgen, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en het verbeteren van sociale vaardigheden te stimuleren.

Outdoor

Natuurbeleving, buitenspelen, geocachen, kompas-spelen, beestjes zoeken, hutten bouwen, klimmen & klauteren, door de natuur heen struinen, speurtochten, educatie. Kinderen spelen helaas te weinig buiten meer. Met deze activiteiten willen we laten zien wat er allemaal mogelijk is en hoe ze zich weer kunnen vermaken.