Opvangpakket en kosten

De opvangpakketten en kosten voor kinderopvang van UN1EK onderwijs en opvang zijn van toepassing voor de sport outdoor BSO. Het uurtarief voor de naschoolse opvang bij de sport outdoor BSO is iets hoger dan bij de andere locaties van UN1EK. Dit komt door de extra kosten van vervoer en van de sportactiviteiten.

Je kunt je aanmelden via het ouderportaal van UN1EK.